Nhà hoàn thiện khu đô thị Phú Cường Kiên Giang

3,000,000,000 

Thông tin môi giới

Họ và tên
Huỳnh Việt Linh
Số điện thoại
0948551232

Nhà kế góc khu đô thị Phú Cường

Liên hệ nhân viên hỗ trợ!