Nhà 1T1L , lộ 14m, gần đại học Tây Đô

2,000,000,000 

Thông tin môi giới

Họ và tên
Đặng Thuận
Số điện thoại
0937011718

.

Liên hệ nhân viên hỗ trợ!